Projektipõhised tööd

Teede ja platside ehitus ja remont​

 • Platsid
 • Parklad
 • Kõnniteed
 • Sissesõidu teed
 • Teede hooldus

Kaevetööd​

 • Vundamendi alused
 • Pinnase- ja kaevetööd
 • Kraavid
 • Tiikide kaevamine
 • Planeerimistööd
 • Pinnase vedu

NÕRKVOOLU JA ELEKTRI TÖÖD

 • Tänavavalguste ehitus
 • Side trasside ehitus
 • Optika võrkude projekteerimine ja ehitus

Lammutusteenus

Teostame teie poolt soovitud objekti nõuetekohase lammutamise koos lammutusjääkide utiliseerimisega.

Teede katendite ehitus

 • Killustikaluste ehitus
 • Äärekivide paigaldus
 • Tänavakivide paigaldus
 • Murukivide paigaldus
 • Graniitkivide paigaldus
 • Paekivide paigaldus
 • Munakivide paigaldus
 • Freesasfaldi paigaldus

Haljastustööd

 • Muruplatside aluste tõstmine, koorimine või planeerimine
 • Haljastusmulla sõelumine
 • Muruplatside tegemine
 • Muru niitmine

Tehtud tööd

 • Kõik
 • Projektipõhised tööd

Tallinna amortis...

Lähtse tänavav...

Koidu parkla

KIK Ämari tee

KIK Paldiski tee

Prügimaja

MOMU tänavakivi

Peetri Minilaod

Elamu lammutus

Asukoht

Kadaka 5, Tallinn, Harju maakond, 11317

Telefon

+372 58 278 144

E-mail

info@mrmulti.ee

Saada päring