Tallinna amortiseerunud mänguväljakute likvideerimine

2020